Zorg

Rode Kruis Ziekenhuis

IPMC4U is al geruime tijd nauw betrokken bij diverse facilitaire projecten in de vastgoedsector. Een van de specifieke deelprojecten waar IPMC4U het projectmanagement voor verzorgt, omvat de interne verhuizing van het Rode Kruis Ziekenhuis.

De opdracht

In het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is recentelijk een nieuwe hotfloor gerealiseerd. Deze nieuwbouw is naadloos geïntegreerd met het bestaande gebouw, wat vereiste dat de gevel werd geopend. De afdelingen die zich langs deze gevel bevonden, moesten worden verplaatst volgens een zorgvuldig opgesteld schuifplan.

IMPC4u heeft het overkoepelende schuifplan gedetailleerd uitgewerkt en de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in samenwerking met de betrokken afdelingen vastgesteld. Vervolgens heeft IPMC4u de verhuisoperaties voorbereid, gecoördineerd en de nazorg verzorgd.

Het succesvol aanpakken van dit complexe project vereist niet alleen een holistische benadering, maar ook een diepgaand begrip van de specifieke behoeften van elke afdeling binnen een ziekenhuis. Bij recente projecten hebben we nauwlettend rekening gehouden met de unieke dynamiek van elke afdeling, waarbij we ons grondig verdiept hebben in hun werkwijze.

 

Een concreet voorbeeld van deze aanpak kwam naar voren bij een project waarbij we rekening moesten houden met de bewakingsmonitoren binnen een faciliteit. Het begrijpen van de werkwijze van de betreffende afdeling was hier van cruciaal belang. We realiseerden ons dat monitor niet zomaar kon worden afgekoppeld, gezien het essentieel is voor de patiënt. Deze inzichten leidden tot een zorgvuldige planning en uitvoering, waarbij we de continuïteit van cruciale diensten waarborgden zonder de dagelijkse operaties te verstoren.

 

Het aanpassen aan de specifieke behoeften van elke afdeling is een rode draad geweest in dit project. Het betekent niet alleen het begrijpen van technische aspecten, maar ook het in kaart brengen van operationele procedures, communicatielijnen en de interactie tussen verschillende teams. Dit niveau van betrokkenheid stelt ons in staat om op maat gemaakte oplossingen te bieden die niet alleen de complexiteit van het project adresseren, maar ook de naadloze integratie ervan in de dagelijkse activiteiten van elke afdeling waarborgen.

KLANT
Rode Kruis Ziekenhuis
PLAATS
Beverwijk
AFGEROND
Maart 2023
GROOTTE
10.000 m2
IPMC4U-Rode-Kruis-Ziekenhuis-01
IPMC4U-Rode-Kruis-Ziekenhuis-02
IPMC4U-Rode-Kruis-Ziekenhuis-03