Overheid

Provinciehuis Utrecht

Utrecht is een provincie met een divers, levendig en doordrenkt rijke geschiedenis. Met een scala aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren vormt de regio een dynamische topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de provincie en het faciliteren van groei met behoud van de kwaliteit van de ruimte staan hoog op de agenda. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden zet de provincie zich vol enthousiasme en daadkracht in voor een gezonde en duurzame leefomgeving.

De opdracht

De provincie Utrecht verzorgt een energietransitie-programma. Hieronder valt het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (OMV). Het hoofddoel van dit programma is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed volledig te begeleiden, oftewel te ontzorgen, bij het verduurzamen van hun panden om energie te besparen en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Het programma richt zich op diverse sectoren, waaronder gemeenten, buurthuizen, scholen, zorginstellingen, culturele en religieuze organisaties, kinderopvang, en sportverenigingen.

IPMC4U vervult de rol als projectcoördinator. We nemen daarom de verantwoording voor de praktische planning, uitvoering en administratie van het ontzorgingsprogramma. We spelen een doorlopende rol in de ontzorgingstrajecten, vanaf het initiële contact tot het moment van investeringsbesluit, en zorgen ervoor dat de werkzaamheden van de duurzaamheidscoaches soepel verlopen. Concreet houden we ons bezig met het inplannen en voorbereiden van afspraken met deelnemers, organiseren de vervolgafspraken en implementeer we de acties die voortvloeien uit deze afspraken. Verder zijn we verantwoordelijk voor het opvragen van energiescans bij de leverancier, houden toezicht op de voortgang en waarborgen we de tijdige oplevering van de energiescans. Op deze wijze coördineren we de werkvoorraad en brengen we structuur en overzicht aan in de activiteiten van het team.

Door onze ervaring op het gebied van energietransitie en duurzaamheid hebben wij kennis op zowel technische als beleidsmatig gebied. We zijn daardoor ook in staat om organisaties op het gebied van projectmanagement te helpen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelen.

KLANT
Provinciehuis Utrecht
Plaats
Utrecht
AFGEROND
Heden
GROOTTE
n.v.t.
IPMC4U-Provinciehuis_Utrecht_zijaanzicht
Krs_Provinciehuis_utrecht_5