Zorg

OLVG Ziekenhuis HCK

IPMC4U is al enkele jaren actief betrokken bij verschillende renovatie- en aanpassingsprojecten voor het onroerend goed van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Een van de specifieke deelprojecten waarvoor IPMC4U het projectmanagement verzorgt, betreft de uitbreiding en vernieuwing van de Hartkatheterisatieruimten in de OLVG-locatie Oost.

De opdracht

Het bestaande plan omvat de stapsgewijze uitbreiding en renovatie van de Hartkatheterisatieruimten. Het ontwerp is zorgvuldig ontwikkeld in samenwerking met relevante afdelingen binnen het OLVG.

De verbouwing was een intensief project van de  vier Hartkatheterisatieruimten (HCK’s), één volledige realisatie van een HCK. Dit specifieke project omvat de creatie van een technische ruimte, een voorbereidingsruimte en een behandelruimte. Het proces omvatte niet alleen de fysieke inrichting van de ruimten, maar ook een zorgvuldige evaluatie van nieuwe apparatuur en de implementatie van geavanceerde technologieën in het systeem die voldoen aan de nieuwste normen en technologische eisen binnen het vakgebied van Hartkatheterisatie.

In nauwe samenwerking met de betrokken afdeling is grondig geanalyseerd wat nodig is voor het ontwerp. Deze inzichten zijn vervolgens omgezet in concrete acties in samenwerking met een ervaren bouwkundig aannemer en installatieaannemer. Gedurende dit proces heeft IPMC4U de leiding genomen en het gehele traject begeleid, van de uitvoering tot aan de oplevering en inbedrijfstelling.

Een specifiek aandachtspunt was ook om ervoor zorgen dat de operatieruimte continu en betrouwbaar van stroom wordt voorzien, zonder enige onderbreking. Dit betekende dat we maatregelen moesten treffen om een eventuele stroomuitval te voorkomen. Een uitgebreid back-upsysteem werd geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat zelfs in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals stroomstoringen, een operatie ongehinderd door kan gaan.

Tijdens de verbouwing was er ook focus op clean werken om de steriele omgeving van de operatieruimte te handhaven. Dit omvatte strikte protocollen voor het beheer van stof, de controle van luchtkwaliteit en de implementatie van specifieke bouwmethoden om besmetting te voorkomen. Elk teamlid was doordrongen van het belang van het handhaven van deze steriliteit, en er werden regelmatige controles uitgevoerd om te waarborgen dat de ruimte gedurende het gehele proces steriel bleef.

Het streven was om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen, en daarom werd er continu gecommuniceerd en afgestemd, net zolang tot de klant volledig tevreden was met het eindresultaat.

KLANT
OLVG Ziekenhuis
PLAATS
Amsterdam Oost
AFGEROND
2023
GROOTTE
n.v.t.
IPMC4U-OLVG-HCK-01
IPMC4U-OLVG-HCK-02
IPMC4U-OLVG-HCK-03
IPMC4U-OLVG-HCK-04
IPMC4U-OLVG-HCK-05
IPMC4U-OLVG-HCK-06