Zorg

OLVG Ziekenhuis Liften

IPMC4U is al enkele jaren actief betrokken bij verschillende renovatie- en aanpassingsprojecten voor het onroerend goed van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Een van de specifieke deelprojecten waarvoor IPMC4U het projectmanagement verzorgt, betreft de liftrenovatie in de OLVG-locatie Oost.

De opdracht

In het kader van de liftrenovatie en modernisering van acht liften bij OLVG Oost werd een ambitieus project opgezet. Dit project omvatte een grondige aanpak, waaronder het vervangen van liftmotoren, kooibekleding, deuren en kozijnen. Een cruciaal aspect van deze renovatie was het waarborgen van het ononderbroken transport van patiënten en zorgpersoneel, aangezien de liften een vitale rol spelen in de dagelijkse operaties van het ziekenhuis. IPMC4U heeft niet alleen de planning bewaakt en het zorgpersoneel geïnformeerd, maar heeft ook hosts ingezet om dit proces in goede banen te leiden.

De uitdaging lag niet alleen in het technisch aspect van de renovatie, maar ook in het begeleiden van de aan- en afvoer van zware materialen in een 24/7 zorgomgeving. Het gehele proces vereiste een zorgvuldige coördinatie om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

Gedurende het project werden verschillende opleveringen nauwlettend gevolgd om ervoor te zorgen dat de vernieuwde liften voldeden aan de hoogste standaarden en veiligheidsnormen. De implementatie van een gedegen projectorganisatie was essentieel, waarbij taken als verslaglegging, contact met uitvoerders en leveranciers, planning en communicatie binnen de afdelingen en interne organisatie nauwkeurig werden beheerd.

Het waarborgen van de veiligheid stond centraal in elke fase van het project, met strikte protocollen en regelmatige controles. Dit omvatte niet alleen de fysieke veiligheid tijdens de renovatiewerkzaamheden en de veilige werking van de liften na oplevering, maar ook het altijd toegankelijk houden voor het reanimatieteam, het snel transporteren van spoedpatiënten naar de operatiekamers en het faciliteren van toegang voor fysiek mindervalide patiënten.

Daarnaast heeft IPMC4U ook de volledige aanbesteding verzorgd voor de uitvoering van dit project, dat 1,5 jaar in beslag nam. De aanbesteding was complex vanwege het beperkte aantal partijen dat in staat was dit werk aan te nemen en de capaciteit had om het uit te voeren.

Het succes van dit project lag niet alleen in de technische uitvoering, maar ook in de effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, de zorgvuldige planning en de continue communicatie. Deze renovatie heeft niet alleen de functionaliteit van de liften verbeterd, maar ook bijgedragen aan een veiligere en efficiëntere omgeving voor zowel patiënten als zorgpersoneel in OLVG Oost.

KLANT
OLVG Ziekenhuis
PLAATS
Amsterdam Oost
AFGEROND
2024
GROOTTE
n.v.t.
IPMC4U-OLVG-Liften-01
IPMC4U-OLVG-Liften-02
IPMC4U-OLVG-Liften-03
IPMC4U-OLVG-Liften-04
IPMC4U-OLVG-Liften-05
IPMC4U-OLVG-Liften-06
IPMC4U-OLVG-Liften-07