Cultuur

Van Gogh Museum

In het verleden heeft ons team met toewijding en afwisselende expertise verschillende projecten succesvol afgerond bij het van Gogh museum.

De opdracht

Een van onze grootste prestaties was het opstellen van een strategisch Huisvestingsplan, waarin we de toekomstige behoeften en doelstellingen van de organisatie in kaart hebben gebracht. Dit plan vormde de leidraad voor diverse renovatieprojecten, waaronder die van het Museum Mesdag, een monument wat onderdeel is van het van Gogh museum dat nu in volle glorie hersteld is. Bij dit project deden we inventarisatie van werkzaamheden, het Project Initiatiedocument (PID), projectmanagement ontwerp begeleiding, de aanbesteding, de voorbereiding, de uitvoering en de oplevering.

Parallel aan deze inspanningen hebben we ook een grondig Beveiligingsplan uitgevoerd voor het Museum Mesdag, waarbij de bescherming van kostbare kunstwerken centraal stond. Bovendien hebben we met trots het omliggende monumentale park rondom het Vredepaleis in Den Haag heringericht, waardoor een harmonieus en aantrekkelijk gebied is ontstaan.

Een ander belangrijk project betrof de verbouw en ontwerpbegeleiding van het nieuwe hoofdkantoor en stafafdelingen van het Van Gogh Museum. Hierbij hebben we niet alleen de fysieke ruimte getransformeerd, maar ook het Facilitair plan opgesteld en gecoördineerd, wat heeft bijgedragen aan een efficiënte en inspirerende werkomgeving.

Daarnaast hebben we succesvolle verhuizingen gecoördineerd en het afstoten van oude huisvestingsgebouwen van het Van Gogh Museum geïmplementeerd, waarmee we niet alleen operationele efficiëntie hebben verbeterd, maar ook strategisch hebben bijgedragen aan het vastgoedbeheer van de organisatie.

Tot slot hebben we een renovatieplan ontwikkeld en de uitvoering begeleid van een monumentale villa naast het Van Gogh Museum, die nu een eigendom van het museum is en een waardevolle aanvulling vormt op de culturele uitstraling van de omgeving.

KLANT
Van Gogh Museum
PLAATS
Amsterdam
AFGEROND
2009
GROOTTE
n.v.t.